Aug 21, 2015

Elektromagnetväljade kahjulikkus

Euroopa Liidus on võetud kindel plaan elektromagnetväljade teemal selgus luua ning töökaitset tõhustada. Mari Tupits elektromagnetväljadesotsiaalministeeriumist kirjutas Eesti Töötervishoius (nr 4, 2009) plaanist vähendada tööõnnetuste arvu Euroopa Liidus veerandi võrra. Kaheksa tähtsama arenguvaldkonna seas, millele panustatakse, oli tähelepanu ka elektromagnetväljadel.

  Elektromagnetväljade mõju tervisele. Loe edasi...


No comments:

Post a Comment