May 12, 2013

Üliaktiivne geen põhjustab liigsöömist ja rasvumist


Teadlaste uuring kinnitab, et üliaktiivne FTO-geen võib soodustada inimeste rasvumist.

Teadlaste kogutud andmed näitavad, et FTO-geeni ja rasvumise vahel on otsene seos, kirjutas PhysOrg.com.

Tegemist on esmakordse tõestusmaterjaliga, et selle geeni üliaktiivsus põhjustab hiirtel liigsöömist ning sellest tulenevat rasvumist. Uurimistulemused näitavad, et see geen võib olla paljutõotavaks sihtmärgiks, et luua rasvumist vältida aitavaid ravimeid, mis vähendaksid selle geeni aktiivsust.

Uuringu üks juhtidest, Oxfordi ülikooli professor Frances Ashcroft ütles, et nende uuring kinnitab FTO-geeni olulist rolli rasvumise juures. Selle geeni üliaktiivsus võib viia liigsöömiseni, mille tulemuseks on ülekaalulisus.
Tema sõnul on nüüd võimalik mõelda rasvumist ära hoidvate ravimite välja töötamisele, mis FTO-geeni aktiivsust vähendaks. Ta lisas, et tegemist on ahvatleva väljakutsega, kuid konkreetsete tulemuste saavutamine võtab palju aega ning edu osas ei ole veel kindlust.

2007. aastal teatas rahvusvaheline teadlaste rühm, et nad on tuvastanud esimese geneetilise variatsiooni, mida saab seostada kalduvusega rasvumisele. Seda põhjustab DNA järjestuse muutus FTO-geenis.
Ligikaudu 16 protsenti Euroopa päritolu kahe sellise geenivariatsiooniga inimestest olid keskmiselt 3 kilogrammi raskemad kui need inimesed, kelle puhul seda ei täheldatud.
Kuigi tegemist on olulise uuringuga, on kogu genoomi hõlmavad uuringud alles esimesed sammud, mis võivaldavad edaspidi läbi viia detailsemaid uuringuid, et kindlaks määrata mehhanismid, mis on leitud seose taga.

Uuringud kogu genoomi ulatuses ei anna kindlaid tulemusi, et leitud geneetiline variatsioon otseselt rasvumist põhjustab.
DNA muutus võib olla markeriks, mis viitab sellele, et oluline geen paikneb läheduses, või et muutus võib paikneda kontrollelemendis, mis reguleerib mõnevõrra kaugemal asuvat teist geeni .
Oxfordi ülikooli professori Frances Ashcrofti juhtimisel läbi viidud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kas kehakaalu kasvu ja FTO-geeni aktiivsuse erinevuste vahel on otsene seos.
Teadlased aretasid välja kahe FTO-geeniga hiired. Need olid küll hea tervise juures, kuid sõid rohkem ning muutusid tavahiirtega võrreldes paksemaks. Kahe FTO-geeniga emaste hiirte kehakaal oli tavalise toitmise juures 20 nädala möödudes tavaliste emaste hiirte omast 22 protsenti suurem. Isaste puhul oli vahe 10 protsenti.
Teadlased suutsid ka tõestada, et hiirte kaaluiibe erinevus tulenes üliaktiivsete FTO-geenide poolt põhjustatud suuremast söömisest. Ei saa väita, et inimeste puhul on FTO-geeni variatsioonide mõju kehakaalule samades proportsioonides.
Oxfordi ülikooli teadlase ja uuringu peaautori Chris Churchi sõnul suutsid nad esmakordselt tõestada, et FTO-geen põhjustab rasvumist.
Järgmiseks on vaja jõuda selgusele, miks see nii on. Näiteks, kas see suurendab söögiisu aju mõjutades, või muudab rasvavarude ning teiste kudede poolt edastatavaid sõnumeid.
Mõistes, kuidas FTO-geen rasvumust põhjustab, on olemas potentsiaalne võimalus seda takistavate ravimite loomiseks. DNA-seonduvuse uuringud on märkimisväärselt aidanud kitsendada genoomi piirkondasid, mis võivad rasvumist põhjustada.
Selle tulemusena on olemas teeviidad, millises suunas edasi liikuda, kuid neist piirkondadest on vaja üles leida täpne geen, nagu FTO-geeni puhul esmakordselt suudeti teha.
Churchi sõnul võimaldasid katsed hiirtega anda tulemusi kõigest mõne aastaga ning ta loodab, et seda protsessi saab nüüd edaspidi rakendada teiste rasvumust mõjutavate geenipiirkondade uurimisel.
Näiteks Suurbritannias on iga kolmas inimene ülekaaluline. Ülekaalulisus suurendab terviseriski mitmete haiguste osas, sealhulgas südamehaiguste, teist tüüpi diabeedi ning vähi suhtes.
Uuringu juhtimises osalenud Oxfordi ülikooli professori Roger Coxi sõnul aitavad hiirte peal läbi viidud katsete tulemusena loodud mudelid rasvumisega seotud küsimustele vastuseid leida.
Oxfordi ülikooli teadlaste uuring avaldati ajakirjas Nature Genetics.

Artikkel on kirjutatud aastal 2010. Tänaseks on võimalik juba geenidieeti tellida.


No comments:

Post a Comment